2017 Greenscreen Workshop AVFX

Dňa 21.4.2017 so začiatkom od 10,00 sa v kinosále FTF VŠMU uskutočnil jubilejný 5. ročník Workshopu Ateliéru vizuálnych efektov. Tento ročník sa niesol v duchu riešenia úloh vyplývajúcich zo zamerania Špičkového tímu VFX, ktorý momentálne prebieha v Ateliéri vizuálnych efektov.
Študenti 1. MGR ročníka AVFX FTF VŠMU predstavili tieto témy:

Michal Tkáč: Human anatomy VR
Peter Trandžík: Počítačová grafika a Houdini
Ondrej Poláček: Why Linux sucks?

Odkazy na predchádzajúce ročníky:
1. ročník: http://www.avfx.sk/2013-greenscreen-workshop-avfx
2. ročník: http://www.avfx.sk/2014-greenscreen-workshop-avfx
3. ročník: http://www.avfx.sk/2015-greenscreen-workshop-avfx
4. ročník: http://www.avfx.sk/2016-greenscreen-workshop-avfx

Workshop pripravil a zorganizoval prof. Ľudovít Labík, ArtD..Úroveň workshopu bola odborne mimoriadne vysoká. Súčasťou bola prezentácia globálneho projektu akceptovaného 110 svetovými krajinami a v spolupráci okrem iného aj s Lekárskou fakultou UK, ďalej tvorba matematických skriptov v aplikácii do umeleckého diela, ktorej predpokladom je intenzívne samoštúdium študenta a náučno propagačná vízia Linuxu zvyšujúceho výkon realizačných grafických staníc.

Prof. Ľudovít Labík, ArtD. vytvoril z udalosti videozáznam, ktorý bude ďalej slúžiť študentom na rozvinutie študijného procesu.

Toto sú tri časti záznamu realizované počas 2017 Greenscreen Workshopu Bc. art. Michalom Tkáčom, Bc. art Petrom Trandžíkom a Bc. art. Ondrejom Polačekom.