2017 Workshop Čarovné zrkadlo

Dňa 7.4.2017, v piatok v čase od 9,00 do 14,00 sa uskutočnil v školskom štúdiu Filmovej a televíznej fakulty workshop Ateliéru vizuálnych efektov na tému:
Digitálne filmové technológie - Počítačová hra / Čarovné zrkadlo.

Workshop viedol Mgr. art. Juraj Kilián, ArtD.
Spolupracovali:
Mgr. art. Mária Kodčíková, zvuk
Martin Pikulík, VFX
Samuel Šutka, VFX
Peter Kološ, VFX
Jozef Kubánek, Fakulta dramatických umení v Banskej Bystrici
Mgr. art. Vojtech Paumer, Russian State Institute of Performing Arts in St. Petersburg.