2018 Prednáška, Marián Ferko 01

Dňa 19.4.2018 sa uskutočnila zaznamenávaná prednáška pedagóga Ateliéru vizuálnych efektov FTF VŠMU na tému počítačových hier.

Úspešné práce