Foto Ďalších vzdelávaní

Ďalšie vzdelávanie 2018-19

Vzdelávanie je neakreditovaným programom a je určené pre záujemcov o filmové umenie, pre neštudentov alebo bud

ĎVFJ 2013-2014

Ďalšie vzdelávanie je jednoročné vzdelávanie uskutočňované dva dni za mesiac.