Foto Letných škôl

Letná škola filmového jazyka 2019

V dňoch 1.7.2019 – 12.7.2019 v priestoroch FTF VŠMU (na Svoradovej ulici č.2, Bratislava) v supervízii pedagógov FTF VŠMU a za použitia školskej techniky sa uskutoční 13. ročník dvojtýždňového výučbového programu.

Letná škola filmového jazyka 2018

V dňoch 1.7.2018 – 12.7.2018 v priestoroch FTF VŠMU (na Svoradovej ulici č.2, Bratislava) v supervízii pedagógov FTF VŠMU a za použitia školskej techniky sa uskutoční 12. ročník dvojtýždňového výučbového programu.

Letná škola filmového jazyka 2017

V dňoch 1.7.2017 – 12.7.2017 v priestoroch FTF VŠMU (na Svoradovej ulici č.2, Bratislava) v supervízii pedagógov FTF VŠMU a za použitia školskej techniky sa uskutočnil 11. ročník dvojtýždňového výučbového programu.

Letná škola filmového jazyka 2016

V dňoch 1.7.2015-12.7.2015 v priestoroch FTF VŠMU
(na Svoradovej ulici č.2, Bratislava)
v supervízii pedagógov FTF VŠMU a za použitia školskej techniky
sa uskutočnil 9. ročník dvojtýždňového výučbového programu.

Letná škola filmového jazyka 2015

V dňoch 1.7.2015-12.7.2015 v priestoroch FTF VŠMU
(na Svoradovej ulici č.2, Bratislava) v supervízii pedagógov FTF VŠMU
a za použitia školskej techniky
sa uskutočnil 9. ročník dvojtýždňového výučbového programu.