Návrhy web stránky 2012

Zadaním cvičenia bolo vytvoriť návrh na úvodnú stránku webu AVFX.