Prijímacie skúšky na VFX 08.02.2018

V dňoch 8-9.2.2018 sa uskutočnili príjimacie skúšky do Ateliéru vizuálnych efektov pre bc. štúdium v rokoch 2018/2019.