Profile picture for user Ďurica Lukáš
Koniec bakalárskeho štúdia
2019/2020
Začiatok magisterskeho štúdia
2020/2021

2. Bc. ročník

Video
Ďurica Lukáš