Profile picture for user Marko Daniel
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
Nedokončené štúdium

1st year Bc.

Video