Yuchi Ito je japonský animátor, ktorý svoju umeleckú dráhu začal po absolvovaní praxe v štúdiách zaoberajúcimi sa vizuálnymi efektami. Jeho hlavnou výhodou tvorby je kombinácia efektov a animácie.

2017 Workshop Yuchi Ito