15.2.2017 sa uskutočnil workshop Ateliéru vizuálnych efektov FTF VŠMU na tému 3D tlače rekvizít použiteľných pri filmovej, animovanej a televíznej tvorbe. Workshopom sprevádzala doktorandka AVFX Mgr. art. Andrea Vrábelová a Ing. Ondrej Paliatka (https://fifikova.blog.sme.sk/c/428964/predstava-pomocou-3d-tlace-v-skutocnosti.html). Súčasťou prednášky bol aj výstup 3D tlače študentmi zaslaných "paskúd", ktoré boli zadaním z predmetu Maya.