2014 Greenscreen workshop AVFX26.4.2014 sa uskutočnil workshop vizuálnych efektov AVFX. Lektori Ing. Marek Ježo a Mgr. art. Juraj Kilián, ArtD. prezentovali vizuálne efekty skok pod auto a jazdu na virtuálnom koni.
 

Workshop mal dve časti. V prvej časti sa účastníci zúčastnili nakrúcania podkladových záberov, ktoré v druhej časti workshopu boli vložené do pripravených záberov. Propagačný plagát k podujatiu vyhototvil Juraj Tomori ako študent 1. ročníka AVFX
Jazda na koni dopadla takto:

                                                       Workshop 2014

Spadnutie pod auto:

                                                       

Fotografie z udalosti:

Jazda na koni