Profile picture for user Biroš Samuel
Začiatok magisterskeho štúdia
2023/2024
Magisterský projekt - umelecký zámer
Showreel
Video objednávkové vytvorené pre zákazníka
Fotodokumentácia
Portfólio v pdf
Bakalárska teoretická práca
Profesijný životopis