doktorand
Vzdelanie

1998 – 2003     Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave,  Štúdijný odbor – priemyselný dizajn, úžitkové umenie, grafika, štúdium ukončené štátnou záverečnou skúškou, priznaný titul „magister umenia“

1997 – 2002      Slovenská technická univerzita v Bratislave – Fakulta architektúry, Študijný odbor – grafický dizajnštúdium ukončené štátnou záverečnou skúškou, priznaný titul „inžinier“.

Výber profesionálnych projektov

 

Zamestnanie:

2001- súčasnosť.  MIA Design s.r.o. Bratislava, konateľka a majiteľka firmy, scénografka, architektka, dizajnérka, kostýmová výtvarníčka
- realizácia eventov, konferencií, televíznych a reklamných kampaní
- špecializácia – výstavníctvo - eventy, konferencie, dizajn, grafický dizajn, interiérový dizajn
- reklama : scénografia, architektúra a návrhy kostýmov, TV spoty,
- zabezpečovanie produkčnej, kordinačnej a výtvarnej stránky - od návrhov po realizáciu

Zoznam realizácií a kampaní:
TV spoty a TV realizácie – architekt
2015 - 2017 TV relácia „Stoj Pozor Chod!“  (vysielané RTVS)
2015 - Allianz: TV spot „ Životné poistenie - Torta“
2015 - VÚB:   TV spot „Pôžička“
2014 - Allianz: TV spot „ Životné poistenie“
2010 - 2013 – TV realizácie „Modré z Neba“
2004 -  Slovak Telekom - TV spot „Flexipôžička“
 
TV spoty a TV realizácie – kostýmová návrhárka
2015-2017  - TV relácia „Stoj Pozor Chod!“ (vysielané RTVS v 2016)
2017 - ALLIANZ Novotel Budapest  2017. Scéna a scénografická výprava.
2017 - KONFERENCIA NN  2017. Scéna a scénografická výprava.
2018 - KONFERENCIA UNION 2018. Scéna a scénografická výprava.
2012 - Telekom: TV spot -Vianočná kampaň „Happy“
2004 - VÚB Banka: TV spot „Flexipôžička“
2004 - Slovak Telekom: TV spot „DSL“
2003 - Slovak Telekom: TV spot „Elvis“
2003 - Slovak Telekom: TV spot „Autodrom“
2003 - Slovak Telekom: TV spot „Vysávač“
2003 - Slovakofarma: TV spot“ Clinea“
2003 - Komunálna poisťovňa : TV spot „ Na postriežke“ 

Eventy a konferencie – návrhy scény, dekoračnej výpravy a kostýmovej výpravy,
(vrátane realizácie hraných film. Dokrútok)

2015 - NN Životná poisťovňa, a.s.    

 • Volkswagen Slovakia a. s. ( prezentácie Porsche, AUDI)

 • Slovenská sporiteľňa, a. s. ( VIP eventy, zamestnanecké eventy)

 • NAFTA a.s.

 2014 - Sberbank Slovensko, a. s.

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

 • Volkswagen Slovakia a. s. ( prezentácie Porsche, AUDI)

 • Slovenská sporiteľňa, a. s. ( VIP eventy, zamestnanecké eventy)

 • NAFTA a.s.

 • NN Životná poisťovňa, a.s. ( ING )

2013 - HB Reavis  

 • NAFTA a.s.

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. (Poľsko, Wisla)

 • NN Životná poisťovňa, a.s. ( ING )

 • Slovenská sporiteľňa, a. s. ( VIP event)

2012 - Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. (Poľsko, Wisla)

 • ING Životná poisťovňa, a.s.

 • Slovenská sporiteľňa, a. s. ( VIP event)

 • Slovak Telekom, a. s.

 • ITALMARKET Slovakia - 20.výročie

 2011 - Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

 • ING Životná poisťovňa, a.s.

 • Slovak Telekom, a. s.

 • VÚB banka

2010 - BASF  (realizácia Poľsko, Srem)

 • LYRECO ( realizácia ČR, Praha)

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Výstavy a ocenenia
2000- súčasnosť
ÚĽUV – Výstava „Kruhy na vode 2010“ – retrospektívna výstava
ÚĽUV – Výstava  „Nie je taška ako taška“ 2001, módna prehliadka – kolekcia odevov
ÚĽUV – Súťaž „Kruhy na vode 2000“ – 3. Miesto
VŠVU –   spoločná výstava svietidiel navrhovaných pre spoločnosť Unilight, 2000
ÚĽUV –  návrhy a realizácia výstav v priestoroch showroomov  ÚĽUV


http://www.avfx.sk/2017-scenografia-serialu-pre-deti

Scénografia

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

Scénografia

Mgr. štúdium

Mgr. a ArtD. ročník

Mgr. a ArtD. ročník

Mgr. a ArtD. ročník