Úvodné info
Trikové obrazové metódy
Vzdelanie

Vysoká škola: 1970-1975, FAMU Praha, kamera  (filmový a tv. obraz). Mgr.
Hlavný pedagóg: prof. Ján Šmok, prof. Jan Kališ
Účasť na filmových festivaloch a študentských súťažiach počas štúdia:Trutnov 1972
Absolventský hraný film 35mm „Veľa šťastia“ r. Ľuba Velecká, a teoretická diplomová práca „Reprodukcia farebného filmu v televízii.“

Doktorandské štúdium v dennej forme - Artis Doctor.
2006 – habilitácia na docenta - Associated professor, Docent v odbore Filmové a televízne umenie
2013 - menovaný za profesora - Profesor v odbore Filmové a televízne umenie - špecializácia kamera

Výber profesionálnych projektov

Ako hlavný kameraman nakrútil viac ako sto televíznych inscenácií a televíznych filmov dramatického žánru a vyše tristo dokumentárnych a publicistických programov, posledné ocenenie rozprávky „O ľuďoch a čarodejníkoch“ - cena novinárov na Prix Danube Bratislava 1999. Z ostatnej filmografie možno spomenúť:

1973 - Furmanské ozveny, réžia M. Dekanovský – dokument F16 – ČST Košice
1976 - Anjelik za desať šilingov, debutová tv. inscenácia, réžia M. Dekanovský – ČST Košice
1980 - Sivá húska, debutový hraný film podľa H. Zelinovej - F16, réžia M.Dekanovský – ČST Košice
1981 - Jasanica, poetický krátky hraný podľa S. Rakúsa – F16, réžia M. Dekanovský – ČST Košice
1984 - Právom lásky, hraný F16, scenár P. Gejdoš, réžia M. Dekanovský – ČST Košice, účasť na MTF Zlatá Praha
1987 - Príťažlivosť výšky, hraný F16, réžia Milan Ružička – ČST Košice
1991 - Oneskorené kvety, videofilm, réžia D. Davidov – STV Košice
1993 - Hudobné rozprávky, tv. triptych, réžia Jozef Bednárik – STV Bratislava
1996 - Škorec a škorica, scenár Dušan Dušek, réžia Igor Kováč – STV Bratislava
1999 - Matúš - r. M. Kákoš - tv. videofilm STV BA
1999 - Obrus s monogramom, videofilm kamera, (réžia Martin Kákoš),STV 1, 24.12.1999
1999 - O ľuďoch a čarodejnkoch, videofilm, kamera (réžia O+ga Keleová), STV 1, 6.1.2000 na Cene Dunaja: Čestné uznanie v kategórii nezávislých producentov, Cena odborných novinárov na Prix Danube
2001 - Putovanie storočiami - r. Milan Homolka - triptych - dok. cyklus s Pavlom Dvořákom - STV BA
2002 - Milionár – tv. súťaž r. A. Majerčík,
2002 - Dereš - humoristický mesačník, r . Oliver Andrásy
2002 - Putovanie storočiami - r. Milan Homolka - triptych - dok. cyklus - STV BA
2006 - Zločin a trest - r. Roman Polák - prevzaté predstavenie divadlo Astorka - STV
2009 - SMRŤ MINISTRA - r. M. Košický - tv. videofilm o Vladimírovi Klementisovi - STV KE
2019 - Narodení pre nebo - r. Silvia Košťová - tv. dokument o 3 košických mučeníkoch - RTVS
2020 - Revúcki discipuli - r. Milan Homolka - dokument o prvom slovenskom gymnáziu v Revúcej - RTVS

V rámci výskumnej činnosti na fakulte je realizátorom dvoch výskumných úloh. Je realizátor pracoviska excelentného výskumu - „Realizáciu zvukových a obrazových väzieb smerom k audiovizuálnemu produktu” a realizátor výskumnej úlohy KEGA „Multiperspektíva a nové aspekty v optickom fotografickom zobrazovaní“ z roku 2005 číslo - 3/3260/05. Členom technologickej komisie pre rozvoj kinematografie pri Audiovizuálnom Fonde Ministerstva kultúry SR.

ČLENSTVO A FUNKCIE V UMELECKÝCH ZDRUŽENIACH A PROFESNÝCH ORGANIZÁCIÁCH
1990 - ASTK (Asociácia slovenských televíznych kameramanov)
2001 - ASK (Asociácia slovenských (filmových) kameramanov

Ocenenia:
2000 - Čestné uznanie v kategórii nezávislých producentov na Cene Dunaja 1999, Cena odborných novinárov na Prix Danube za videofilm O ľuďoch a čarodejníkoch, (réžia Oľga Keleová),

 

Pedagogická činnosť v Ateliéri kameramanskej tvorby:
Kameramanská tvorba a fotografia
Televízna tvorba
Základy farebných korekcií v DaVinci Studio
 

 

PDF prezentácia