Vzdelanie

Vysoká škola ( roky štúdia, názov školy, odbor): 1970-1975, FAMU Praha, kamera  (filmový a tv. obraz)
Hlavný pedagóg: prof. Ján Šmok, prof. Jan Kališ

Účasť na filmových festivaloch  a študentských súťažiach počas štúdia ( rok, festival, ceny):Trutnov 1972

Absolventská práca (druh, názov): Absolventský hraný film 35mm „Veľa šťastia“ r. Ľuba Velecká, a teoretická diplomová práca „Reprodukcia farebného filmu v televízii“

Artis Doctor - doktorandské štúdium v dennej forme

2006 – habilitácia na docenta - Associated professor, Docent v odbore Filmové a televízne umenie

Výber profesionálnych projektov

Ako hlavný kameraman nakrútil viac ako sto televíznych inscenácií a televíznych filmov dramatického žánru a vyše tristo dokumentárnych a publicistických programov, posledné ocenenie rozprávky „O ľuďoch a čarodejníkoch“ - cena novinárov na Prix Danube Bratislava 1999. Z ostatnej filmografie možno spomenúť:

1973    Furmanské ozveny, réžia M. Dekanovský – dokument F16 – ČST Košice

1976    Anjelik za desať šilingov, debutová tv. inscenácia, réžia M. Dekanovský – ČST Košice

1980    Sivá húska, debutový hraný film podľa H. Zelinovej - F16, réžia M.Dekanovský – ČST Košice

1981    Jasanica, poetický krátky hraný podľa S. Rakúsa – F16, réžia M. Dekanovský – ČST Košice

1984    Právom lásky, hraný F16, scenár P. Gejdoš, réžia M. Dekanovský – ČST Košice

účasť na MTF Zlatá Praha

1987    Príťažlivosť výšky, hraný F16, réžia Milan Ružička – ČST Košice

1991    Oneskorené kvety, videofilm, réžia D. Davidov – STV Košice

1993    Hudobné rozprávky, tv. triptych, réžia Jozef Bednárik – STV Bratislava

1996    Škorec a škorica, scenár Dušan Dušek, réžia Igor Kováč – STV Bratislava

1999 - Matúš - r. M. Kákoš - tv. videofilm STV BA

Obrus s monogramom, videofilm kamera, (réžia Martin Kákoš),STV 1, 24.12.1999

1999 - Ľudia a čarodejníci - r. O. Keleová - tv. rozprávka - videofilm STV BA

2000    O ľuďoch a čarodejníkoch, videofilm, kamera, (réžia Oľga Keleová), STV 1, 6. 1. 2000

na Cene Dunaja 1999: Čestné uznanie v kategórii nezávislých producentov

Cena odborných novinárov na Prix Danube 

2001 - Putovanie storočiami - r. Milan Homolka - triptych - dok. cyklus s Pavlom Dvořákom - STV BA

2002    Milionár – tv. súťaž r. A. Majerčík,

Dereš – humoristický mesačník, r . Oliver Andrásy

2002 - Putovanie storočiami - r. Milan Homolka - triptych - dok. cyklus - STV BA

2006 - Zločin a trest - r. Roman Polák - prevzaté predstavenie divadlo Astorka - STV

2009 - SMRŤ MINISTRA - r. M. Košický - tv. videofilm o Vladimírovi Klementisovi - STV KE

 

V rámci výskumnej činnosti na fakulte je realizátorom dvoch výskumných úloh. Je realizátor pracoviska excelentného výskumu - „Realizáciu zvukových a obrazových väzieb smerom k audiovizuálnemu produktu” a realizátor výskumnej úlohy KEGA „Multiperspektíva a nové aspekty v optickom fotografickom zobrazovaní“ z roku 2005 číslo - 3/3260/05. Členom technologickej komisie pre rozvoj kinematografie pri Audiovizuálnom Fonde Ministerstva kultúry SR.

 

ČLENSTVO A FUNKCIE V UMELECKÝCH ZDRUŽENIACH A PROFESNÝCH ORGANIZÁCIÁCH
Od 1990 -ASTK (Asociácia slovenských televíznych kameramanov)

2000    ASTK (Asociácia slovenských televíznych kameramanov

2001    ASTK (Asociácia slovenských televíznych kameramanov

2002    ASTK (Asociácia slovenských televíznych kameramanov

Ocenenia:

2000    Čestné uznanie v kategórii nezávislých producentov na Cene Dunaja 1999

Cena odborných novinárov na Prix Danube 

Za videofilm O ľuďoch a čarodejníkoch,(réžia Oľga Keleová),

Testovanie najnovších videokamier pre FOTO-VIDEO-PANORÁMA vysielanú v STV.

Pedagogická činnosť: 
Kameramanská tvorba a fotografia

Diplomová práca

Mgr. štúdium

Mgr. a ArtD. ročník

Mgr. a ArtD. ročník

+1

Mgr. a ArtD. ročník

Mgr. a ArtD. ročník

Mgr. a ArtD. ročník

Mgr. a ArtD. ročník

Mgr. a ArtD. ročník

Mgr. a ArtD. ročník

Mgr. a ArtD. ročník