Vzdelanie

1997-1999 – štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave – Filozofia a nemecká filológia

1999-2003 – štúdium na Vysokej škole výtvarného umenia vo Viedni, štúdium Teórie médii a Stvárňovania audiovizuálnych médií

2003-2009 – štúdium na Vysokej škole výtvarného umenia v Lipsku, študijný smer Multimédia, štúdium filmu a animovanej tvorby v triede profesora Ralfa Urbana Bühlera

Výber profesionálnych projektov

Multimediálna práca „Film Noir“
Multimediálna práca „The suitcase“
Dokumentárny film „Historické remeslá“
Dokumentárny film „Kultúrne dedičstvo na Slovensku“
Dokumentárny film „Lietavský hrad“
Dokumentárny film „Muzičky spod Ľadonhory“
Historický hraný film „Intrigy“, evidenčné číslo MKAD05513: 1. kapitola „Filipovna“, 2. kapitola „Moja dcéra“, 3. kapitola „Guvernantka“
Dokumentárny film "Etnicita a vierovyznanie"
 
Reklamy a zákazky:
audiovizuálna reklama Aquacity best of tour 09, Richard Müller
audiovizuálna reklama Aquacity Service
audiovizuálna reklama Aquacity Laser Show
dokumentácia predstavení v Divadle Astorka, upútavky na predstavenia
filmové prvky do hry Stella pre Divadlo Astorka
reklamné video HP-event pre Elcop Bratislava
dokumentačné videá pre AI Nova, Tatrabanka, 1. Stavebnú sporiteľňu a Bratislavský samosprávny kraj
dokumentačné video výstavy klenotov na Bratislavskom hrade pre Slovenské národné múzeum
reklamné video akcie „Kláštorná“
reklamné video stretnutia zónových manažérov Avon, Hotel Comsa Brno, Výstavisko Brno, Bratislava Hotel Carlton
reklamné video podujatia firmy Roche
reklamné video "Fight code" pre King Light&Sound
reklamné video "Noc bojovníkov" pre King Light&Sound
klipy o osobnostiach Kysúc pre Kysuckú kultúrnu nadáciu
projekcie do hry "Moja mama mala brata", r. Patrik Lančarič, divadlo Astorka
 
Premietania:
1. Vysoká škola výtvarného umenia Lipsku
2. Kino UT-Connewitz v Lipsku
3. Kino NATO v Lipsku
4.Mediencampus Villa Ida v Lipsku
5. hraný film „Filipovna“ – Budapešť, Praha, Bratislava, Martin, Lodž, Varšava (www.panopticumfilm.com/filipovna.html)
6. Hraný film „Guvernantka“ – Budapešť, Bratislava, Lodž, Varšava a Spišská Belá
 
Vysielania:
1.TV Karpaty
2.TV Joj, Spectrum, Music 1
3. TV Patriot
4. CS Film
5. TV Martin
6. Humennská TV
7. TV7- Prešov- Seven media s.r.o., Nábrežná 134, Prešov 080 01
8. Televize Noe TELEPACE s.r.o., Kostelní nám. 2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
9. TV Sen
10. TV MIS
11. TV Central, Piaristická 2, 9494 01 Nitra
12. www.itecko.sk
13. TV DK, Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o.
14. Devínskonovoveská televízia
15. TV Bratislava
16. Bardejovská TV

Aktivity:

2000-2002 – prevádzkovanie firmy vo Viedni (živnosť), zákazky v oblasti web-dizajnu a videá pre mobilné telefóny
2007 – víťaz súťaže Congress of media v Lipsku, v Nemecku, 1. miesto - animácia

2009 – doktorát na VŠMU, na Filmovej a televíznej fakulte

2009 – založenie Firmy Panopticum Film v Bratislave (živnosť), zákazky v oblasti reklamy a produkcie (dokumentárne/hrané/animované filmy) www.panopticumfilm.com

2010 – publikovanie knihy „Virtuelle Freiheit“, Saarbrücken, Mnichov, Nemecko, 2010, VDM Verlag Dr. Müller, ISBN 978-3-639-26382-4

2010 – štipendium ÖAD, Ernst Mach

2010 – grant z Vyšehradského fondu

2011 – Národný štipendijný program
2011 – grant Ministerstva kultúry SR – produkcia dokumentárneho filmu „Lietavský hrad“
2011 - Ocenenie Revue Pamiatky a Múzeá za dokumentárny film „Kultúrne dedičstvo na Slovensku“
2011 – produkcia druhej časti historického hraného filmu “Intrigy” (kapitola „Moja dcéra“ podľa námetu poľského autora Tadeusza Róžewicza)
2011 – vyučujúci na Filmovej a televíznej fakulte, Ateliér vizuálnych efektov, predmety „Fusion“ a „Dejiny vizuálnych efektov“
2012 – realizácia dokumentárneho filmu „Muzičky spod Ľadonhory“, Nadácia SPP
2012 – grant Vyšehradského fondu na realizáciu tretej časti hraného historického filmu „Intrigy“ (kapitola „Guvernantka“)
2012 - Ocenenie Revue Pamiatky a Múzeá za dokumentárny film „Lietavský hrad“, Laureát za príkladnú obnovu
2012 - založenie o.z. Stredoeurópska kultúrna spoločnosť (konateľ)
2012 - rakúske štipendium ÖAD na výskumný pobyt pre vedeckých pracovníkov do 35 rokov na Univerzite aplikovaného umenia vo Viedni
2012 - inštruktor na Workshope ďalšieho vzdelávania filmového jazyka 2012, AVFX FTF VŠMU (realizácia cvičenia, prednáška)
2013 - štipendium Vyšehradského fondu na výskumný pobyt na Fakulte Dramatických umení, Akadémii umení v Belehrade, Srbsku
2013 - grant Úradu vlády SR, program Kultúra národnostných menšín 2013 – produkcia dokumentárneho filmu „Etnicita a vierovyznanie“
2013 - inštruktor na Workshope ďalšieho vzdelávania filmového jazyka 2013, AVFX FTF VŠMU (realizácia cvičenia, prednáška)
2014 - publikácia skrípt pre študentov bakalárskeho stupňa na FTF VŠMU - "Základy digitálnych technológií", podnadpis "Vizuálne efekty", Bratislava, 2014, Slovensko, ISBN 978-80-89439-55-3
2014 - inštruktor na Workshope ďalšieho vzdelávania filmového jazyka 2014, AVFX FTF VŠMU (realizácia cvičenia, prednáška)
2014 - 2017 - vedúci projektu KEGA "Workshop dramatického a filmového umenia", spolupráca s Fakultou dramatických umení v Banskej Bystrici
2014 – 2016 – vedúci projektu Akcie Rakúsko – Slovensko – "Workshop pre film a výtvarnosť" – spolupráca s Univerzitou aplikovaného umenia vo Viedni, Rakúsku
2014-15 – výskumný pobyt na partnerskej škole Colleague of Technologies and Design vo Vilniuse, Litve, publikácia "Strategies of Visual Effects Based on Spectator's Perception"
2015 - 2016 – grant Ministerstva kultúry SR - dokumentárny film Ohrozené kostoly na Slovensku
2015 – výroba hraného celovečerného filmu "Večné kúzlo" – formát pre detský kinoprogram

Cudzie jazyky: Nemčina, Angličtina, Francúzština, Španielčina