Úvodné info
Tvorba assetov
Vzdelanie

2021                  Absolvent Summer of Unreal online kurzu

2012 - 2017       FTF VŠMU, Bratislava, Vizuálne efekty, Mgr.
2000 - 2008       Gymnázium Štefana Moyzesa, Moldava nad Bodvou

2014                   CG LEAD & ART DIRECTOR, BLUE FACES
2018                   EXTERNAL LECTURER, Hemisféra - Level up.
2014                   CEO & ART DIRECTOR, REMBROSOFT, Games for iOS and Android - Nuclear War, Job Restaurant, Medieval Generals (In production), PC game - Colonize (In production)
2011 - 2014        Freelancer. Klienti: 2bugs, archiMEDES, Banzai Interactive, Blue Faces, Digital Art Force, Giant Propeller, Grip Games, Lightning Beetle, Realview, ROXX Swiss, Studio 727, Tox Production,The Easy Company, UPC, YIT.
2009 - 2010        Senior 3D artist    Games Farm
2007 - 2008        3D artist, Datacrea.

Spoluzakladateľ herného štúdia Rembrosoft, dlhoročný CG lead a lektor.

Výber profesionálnych projektov

Celovečerné filmy
2022 - Perinbaba a Dva svety, r. Juraj jakubisko
2021 - Martin a Tajomstvo Lesa, r. Petr Oukropec
2019 - Malá Ríša, r. Peter Magát
2018 - A Xiu Luo / Asura, r. Peng Zhang
2017 - Xibalba, r. Joaquin Rodriguez
2015 - Hardcore Henry, r. Ilja Najšuller
2013 - Lost Place, r. Thorsten Klein

Krátkometrážne filmy
2021 - Cultivating Curiosity - krátky film pre kandidatúru Trenčín, Európske mesto kultúry, r. Pavol Čižmár
2019 - Pura Vida, r. Martin Gonda
2017 - Lil dicky - Pillow Talking
2017 - Jeden Malý Fór, r. Martin Gonda
2014 - Jama, r. Pavol Čižmár

Reklamné projekty (výber)
2022 - SPP Čistá energia
2021 - VRAJ - VR aplikácia pre propagáciu BSK
2021 - Kickresume
2021 - Suri by Tesco Moblie
2019 - Ralf By Raiffeisen
2019 - Billa Vitoši

Autorské projekty
2022 - Colonize Prologue, PC RTS hra
2015 - Cokenstein
2014 - Afrika, alebo ako to vlastne je

Iné projekty (výber)
2018 - 2021 - Hemisféra - externý lektor Maya, Unity
2017 - The Hamilon Mixtape: immigrants(We Get The Job Done)
2017 - Free the Night - VR App

Digitálne technológie, 1. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

Digitálne technologie, 2. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník