3D
Vzdelanie

2017 - Ateliér vizuálnych efektov FTF VŠMU - Mgr. art.

Pedagogické vedenie

3D objekt

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník