Vzdelanie

2008 – 2014 VŠVU Bratislava, Vizuálna komunikácia
2006 – 2008 SSUŠD, Grafika vizuálnych komunikácií
2004 – 2006 SSUŠD, Grafický a priestorový dizajn
1993 – 1997 ZSŠ scénického výtvarníctva, Umeleckoremeselné práce scénické, maľba dekorácií

Výber profesionálnych projektov

Kolektívne výstavy
2014 Rozmanitosť nutná, výstava k oslave 65. výročia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, SNG Bratislava
2012 Rôzne pohľady, Študentské filmové plagáty, Kino Světozor, Praha
2011 TypoTopoTour, putovná výstava type design workshopu, Galéria Satelit, Bratislava
2010 SNG! NOW, výstava prác Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU, SNG Bratislava
2010 Grafický dizajn nie!, projekt študentov a pedagógov Ateliéru 304 KVK VŠVU, Galéria PF 01, Bratislava
2009 NEČUM, Galéria SUMEC, Bratislava
2009 Trienále plagátu Trnava, Trnava
2008 ZNÁTE ČECHOVA?, 2. medzinárodná súťaž divadelného plagátu, HaDivadlo, Brno
2008 POZNÁTE ČECHOVA?, 2. medzinárodná súťaž divadelného plagátu, DIVADELNÁ NITRA 08, Nitra
2008 Výstava k 10. výročiu založenia Školy Dizajnu, Galéria Satelit, Bratislava
2007 SHAKESPEARE, 1. medzinárodná súťaž divadelného plagátu, Plzeň
2007 SHAKESPEARE, 1. medzinárodná súťaž divadelného plagátu, Galéria SUMEC, Bratislava
2006 Trienále plagátu Trnava, Trnava
Publikované práce/Participácia na projektoch
2010 TypoLyrics – The Sound of Fonts, Slanted c/o MAGMA Brand Design
2010 Typodarium, Verlag Hermann Schmidt Mainz
Súťaže
2011 Logo Český statistický úřad, finalista
2010 Logo mesto Ruzomberok, finalista
2009 Logo Audiovizuálny Fond, finalista

 

Pedagogické vedenie

Typografia

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník