Profile picture for user Malota Ondrej
Začiatok bakalárskeho štúdia
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Maskovanie
Vektorizácia
Foto vo všetkých obrazových vstupoch autorské
Foto autorské so vstupmi prebratými
Video spoluatorské
Foto vytvorené zo zadania počas štúdia v škole
Video vytvorené zo zadania počas štúdia v škole