Profile picture for user Malota Ondrej
Začiatok bakalárskeho štúdia
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Maskovanie
Vektorizácia
Foto autorské vo všetkých obrazových vstupoch
Foto autorské so vstupmi prebratými
Foto školské vytvorené zo zadania v škole