Záverečná práca 1. Mgr. ročníka

Práca 3. polrok Mgr. ročníka

Motion control

Prezentácia 1. polrok Mgr. štúdium

Animatik

Herné mechaniky

Reklama

Textúry

Shader

Workshop

2D

2D

Full body scan

Scénografia

Spolupráca s externým prostredím

Mgr. štúdium

Mgr. a ArtD. ročník

Mgr. a ArtD. ročník

Mgr. a ArtD. ročník

Profesionálna práca v Mgr. ročníku

Práca ArtD, štúdium