International VFX a GD Conference Bratislava 2021

IVGC Bratislava 2021.

IVGC je medzinárodná konferenca organizovaná Filmovou a televíznou fakultou VŠMU každoročne v apríli, trvajúca 1-2 dni. Prebieha prezenčne alebo dištančne prostredníctvom videokonferenčného prepojenia programom MS Teams.
Je určená predovšetkým poslucháčom študijných programov VFX a HD škôl pôsobiacich v európskom priestore ale aj externým amatérskym alebo profesionálnym záujemcom v domácom aj medzinárodnom kontexte.
Jazykom dorozumievania je predovšetkým anglický jazyk, ale v prípade prezentácií študentov je možné témy prezentovať v národnom jazyku zúčastnenej školy s využitím onlajnového simultánneho titulkového prekladu v anglickom jazyku.
Úlohou je zoznamovať účastníkov, vytvárať predpoklady budúcich spoluprác a informovať nielen účastníkov, ale aj akýchkoľvek záujemcov o súčasnej úrovni VFX a HD v európskom priestore.

1. deň konferencie je venovaný prezentáciám študentov organizujúcej FTF VŠMU a portugalskej školy Lusofona vzdelávajúcich v oblasti VFX a HD. Sleduj v okne dolu.


2. deň konferencie pozostáva z prezentácií pedagógov škôl a profesionálov z praxe. Sleduj v celku v okne dolu alebo sleduj ako samostatne oddelené príspevky.

Z prezentácií vzniká záznam jednak priamo v počítači prezentujúceho (odporučený je open source program OBS, mp4), ďalej záznam je realizovaný v programe TEAMS a konferencia sa streamuje aj naživo na kanáli You Tube.
Následne po strihovej úprave jednotlivé príspevky sú zdieľané cez WEB stránku www.avfx.sk, www.ahd.avfx.sk a cez stránky zúčastnených zahraničných škôl. Prezentácie sú dostupné pre širokú odbornú verejnosť.
Prílohou ku konferencii je realizácia elektronického písomného dokumentu Zborník IVGC, ktorý je písomne vizuálnym zachytením jednotlivých prezentácií obidvoch konferenčných dní. Súčasťou Zborníka sú aj príspevky, ktoré neodzneli na videokonferenčných prezentáciách, ale sú významným pohľadom na profesionálno pedagogické prostredie VFX a HD.

Screenshot z otvorenia konferencie IVGC Bratislava 2021

V 1. deň konferencie sa zúčastnilo 71 účastníkov priamo cez konferenčný program Teams a z nich bolo 24 zahraničných. Okrem toho internetového streamovania v priamom prenose sa zúčastnilo 173 pozorovateľov.


Ku dňu 9.4.2021 za posledný rok stránka www.avfx.sk  bola využitá:

4334 otvorení stránky
629 pozeraní školských vídeí
Celková doba pozerania projektov: 54,6 hodín

108 582 otvorení stránky
8 752 pozeraní školských študentských vídeí
Celková doba pozerania projektov: 185,5 hodín

2019 Kapustnica workshop

Dňa 12.12.2019 sa uskutočnilo tradičné stretnutie školy pri varení kapustnice. Študenti AVFX spojili túto udalosť s predstavením svojich technologických postupov a tvorbou zadania Púťovej atrakcie pre účastníkov stretnutia. Súčasťou bolo aj predstavenie hernej konzoly Playstation4 s jednoduchými strategickými hrami. Hosťom na kapustnici bol austrálsky efektár Benjamin Richards, Ladislav Dedík, Marek Ježo, Andrea Vrábelová, bývali absolventi a mnoho ďalších hostí z radov zamestnancov školy.

Kapustnica 2019

Dňa 12.12.2019 sa na pôde FTF VŠMU uskutočnila udalosť Kapustnica 2019.

Ateliéry FTF VŠMU sa rozlúčili s odchádzajúcim  rokom navarením vynikajúcich kapustových polievok a dobrou náladou.

Súčasťou spoločného podujatia bol aj workshop Kapustnica 2019 Ateliéru vizuálnych efektov, ktorého súčasťou bola aj tradičná tvorba Púťovej atrakcie študentmi 1. ročníka, predstavenie Virtuálnej reality Bena Richardsa, hosťa z Austrálie a prvé praktické verejne predstavenie počítačových hier na pôde FTF VŠMU. Kapustnicu varili študenti 2. ročníka VFX a o hudobnú produkciu sa zaslúžili študenti 3. ročníka a absolventi štúdia, ktorí prišli v početnom zastúpení.

 

Prezentácia AVFX na Art Film Fest Košice 2019

Medzinárodný filmový festival Art Film Fest prinesie do Košíc množstvo kvalitných filmov a bohatý sprievodný program, ktorého súčasťou bude aj prezentácia Ateliéru vizuálnych efektov formou púťových atrakcií s realtime kľúčovaním a 3D virtuálnou realitou.

Atelíér predstavia okrem súčasných študentov Patrika Mariniaka, Mariána Valoviča a Lukáša Jankovčína aj absolvent Tibor Meliš a Ľubomír Timko.

O zapojení našich študentov hovoria takto:

Za označením VFX Day sa skrýva skupina prednášok a prezentácií, ktoré budú súčasťou festivalového programu v stredu 19. júna 2019. Ich spoločným menovateľom budú vizuálne efekty, vo svete známe práve pod značkou VFX. Art Film Fest ukáže návštevníkom, akým spôsobom profesionáli tieto efekty vytvárajú, a že je to možné a rozšírené aj v našich podmienkach. Rozprávať o nich bude tvorca vizuálnych efektov Lukáš Jankovčin, režisér a animátor Andrej Kolenčík, experimentálny tvorca Tibor Meliš, alebo Ľubomír Timko Marek Ježo zo slovenského štúdia Blue Faces, ktoré sa podieľalo aj na snímkach sérií o Harrym Potterovi či Avengers.

https://www.artfilmfest.sk/blog/aktuality/2019/05/art-film-fest-ponukne-inspiracie-aj-filmovym-profesionalom-ci-potencialnym-tvorcom-spoznajte-jeho-industry-program/?fbclid=IwAR3WxjxqzbhFM1T7zKFU0lWomyLG2iB1eoHZDFiZ3dq09Sn5rYvcQOTYbs0

Fotodokumentácia

Konferencia VFX 2019 Premeny vizuálnych efektov

Dňa 26.4.2019 v čase od 15,00-20,00  sa uskutočnila konferencia VFX Ateliéru vizuálnych efektov FTF VŠMU. s názvom

PREMENY VIZUÁLNYCH EFEKTOV

Miesto konania: Kinosála FTF VŠMU, Svoradova 2, Bratislava

PROGRAM:

15,00 – 15,15

Ľudovít Labík
Potreba vizuálnych efektov vo filmovom a hernom priemysle.

Akademický vysokoškolský priestor neustále zaostáva za potrebami praxe. Odvaha postaviť sa novým výzvam spojených s najnovšími technickými výdobytkami znamená v pedagogickom procese neustále dovzdelávanie a dofinancovanie, ktoré môže narúšať komfortnú zónu profesionálneho pedagóga.

15,20 – 15,50

Maroš Harrer
Prvé kroky v hernom priemysle / Ako preraziť do herného priemyslu.

Herný priemysel sa v posledných rokoch teší veľkému úspechu nielen v zahraničí ale aj na Slovensku. Problémom je však fakt, že sa tu nenachádza dostatok odborníkov v danej oblasti, aby sa mohol rozvíjať naplno. Jedným z hlavných dôvodov sú nedostatočné možnosti vzdelávania v tomto odvetví oproti iným krajinám. Cieľom prednášky je ukázať spôsob, ako si napriek týmto prekážkam preraziť vlastnú cestu do herného priemyslu a čo všetko to obnáša.

15,55 – 16,25

Andrej Lúčny
Nové možnosti fyzickej interakcie hráča s počítačovou hrou.

Pri hraní počítačovej hry nemusí byť hráč telesne pasívny, avšak donedávna potreboval na fyzické zapojenie sa do hry špecifický hardvér, ktorý si musel kúpiť, zapojiť a nastaviť. Vplyvom zdokonaľovania strojového učenia a cloudových služieb je v ostatnom čase čoraz viac možné na tento účel použiť aj úplne bežne dostupné a všadeprítomné prostriedky. Konkrétne zmieňujeme rozpoznávanie tvárí a postáv z obyčajnej web-kamery, ovládanie hry hlasom a využitie novej generácie chatbot-ov.

16,30 – 17,00

Michal Ivan
Concept art a ilustrácia v zábavnom priemysle.

Na ukážkach prác vznikne vysvetlenie, prečo firmy potrebujú concept art a ako sa používajú ilustrácie v pre-produkcii a marketingu.

17,00 – 17,30

PRESTÁVKA - Diskusia a občerstvenie.

17,30 – 18,00

Andrea Gogová
Ontology of becoming verzus Grid model.

Vplyv paradigmy myslenia založenej na procesoch “Ontology of becoming” na nové kreatívne možnosti layoutu post-digitálneho textu ako alternatíva k layoutu post-digitálneho textu organizovaného pomocou modelu gridu.

18,05 – 18,35

Radoslav Žilinský
Postup prace pri tvorbe vizuálu pre reklamný sektor.

Čo potrebujeme k tomu, aby sme mohli úspešne povedať, že sme spravili pekný vizuál? Rozbor postupu práce, rozdelenie scény v 3D, ale aj postprodukčné tipy vo Photoshope. Prezentácia detailnejšieho postupu pri tvorbe hlavy Donalda Trumpa v 3D, jedného z posledných realizovaných vizuálov.

18,40 – 19,10

Marek Ježo
VFX supervízia na pľaci.

VFX supervízia nie je len o post produkcií. VFX supervízor by mal byť účastný už pri pre produkcií a samotnom nakrúcaní filmu alebo reklamy. Úlohy a prínos supervízie. Ako si pripraviť scénu pre rôzne druhy efektových záberov, aké dáta je potrebné zozbierať a ako ich využiť pri post produkcií.

19,15 – 19,30

ZÁVER - Možnosť otvorenej diskusie.

Udalosť Konferencie bola real-time streamovaná na web stránke avfx.sk a následne internetovo propagovaná.
Bude vydaný elektronický konferenčný zborník s ISBN s príspevkami prednášajúcich.

 

2018 Workshop - konferencia AVFX

Dňa 13.4.2018 (v piatok) so začiatkom od 15,00 sa na pôde Filmovej fakulty VŠMU v Barku uskutočnil 6. ročník Workshopu Ateliéru vizuálnych efektov tentoraz vo forme konferencie VFX s týmito príspevkami študentov 1. magisterského ročníka VFX:

15,00 - Úvod
15.15 - Vladimír Mrkvica - Zrob tak, aby dobre bolo
16,00 - Róbert Špičuk - Ako fungujú veľké VFX štúdiá
16.30 - Henrich Achberger - Look development (Redshift)
17,00 - Prestávka
17,30 - Martin Kaperák - Tvorba CGI vegetácie 
18,00 - Martin Pikulík - Miera detailu v kompozícii
18,30 - Michal Mravík - 3D v concept arte
19,00 - Ukončenie.

Odkazy na predchádzajúce ročníky:
1. ročník: http://www.avfx.sk/2013-greenscreen-workshop-avfx
2. ročník: http://www.avfx.sk/2014-greenscreen-workshop-avfx
3. ročník: http://www.avfx.sk/2015-greenscreen-workshop-avfx
4. ročník: http://www.avfx.sk/2016-greenscreen-workshop-avfx
5. ročník: http://www.avfx.sk/2017-workshop-avfx

Link na WEB FTF: http://ftf.vsmu.sk/2018/04/09/4050/
Link na FB udalosť: https://www.facebook.com/events/871167476341439/?notif_t=plan_user_associated&notif_id=1523288510470633
Link na showreel: https://vimeo.com/263761902/4eeb2d6285

Udalosť bola live streamovaná na internete
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6213&v=ADvQU93rT5U
http://www.avfx.sk/
a je z nej vyhotovený záznam slúžiaci na ďalšiu propagáciu vizuálnych efektov vo filmovom priestore.

2017 Workshop 3D tlač Vrábelová

15.2.2017 sa uskutočnil workshop Ateliéru vizuálnych efektov FTF VŠMU na tému 3D tlače rekvizít použiteľných pri filmovej, animovanej a televíznej tvorbe. Workshopom sprevádzala doktorandka AVFX Mgr. art. Andrea Vrábelová a Ing. Ondrej Paliatka (https://fifikova.blog.sme.sk/c/428964/predstava-pomocou-3d-tlace-v-skutocnosti.html). Súčasťou prednášky bol aj výstup 3D tlače študentmi zaslaných "paskúd", ktoré boli zadaním z predmetu Maya.