Ateliér vizuálnych efektov je jedným z 10 štúdijných programov Filmovej a televíznej fakulty VŠMU. Umožňuje študovať na všetkých troch stupňoch vzdelávania. Štúdium je založené na realizácií množstva odborných cvičení, ktoré počnúc prvým až posledným rokom štúdia dokumentujú profesionálny rast študentov.


Klauzúrne cvičenia 1. ročníka Projekty 1. ročníka Križovatka

Záverečné cvičenia 2. ročníkaProjekty 2. ročníka Zázračná rozprávka

Záverečné cvičenia 3. ročníkaProjekty 3. ročníka Bakalársky film

Projekty 1. Mgr. ročníka Štyri živly

 Projekty 2. Mgr. ročníka Diplomový film

Živé vysielanie

Vyvrcholením Letnej školy filmového jazyka bolo živé vysielanie 12.7.2018 zo záverečného stretnutia účastníkov spojeného s premietaním a analýzami projektov, ktoré vznikli počas tohtoročnej Letnej školy. Začiatok sa predpokladá o 13,15 hod, koniec cca 20-21,00 hod večer.V rámci Letnej školy filmového jazyka sa dňa 10.7.2018 uskutočnil živý prenos z prednášky pedagóga FTF VŠMU Mgr. art. Erika Panáka na tému: "Produkcia".
Začiatok bol o 17,00, účastníkmi sú študenti Letnej školy FTF a udalosť sa uskutočnila v projekcii Barco FTF VŠMU na Svoradovej ulici č. 2 v Bratislave.


​ ​

Posledné živé vysielanie sa uskutočnilo 13.4.2018 so začiatkom od 15,00.
V Ateliéri vizuálnych efektov sa uskutočnila konferencia študentov 1. magisterského ročníka VFX.


https://dev.avfx.sk/zaradenie-zakladnej-stranky/workshop-avfx