Foto zo života AVFX

2018 Obhajoby

Dňa 21.06.2018 a 22.06.2018 sa uskutočnili štátne skúšky a obhajoby bakalárskych a magisterských prác absolvenov bakálárskeho a magisterského stupňa štúdia VFX na FTF VŠMU Bratislava. 

2017 Kľúčovanie v pohybe

Dňa 25.10.2017 sa na školskom dvore FTF uskutočnil Workshop 1. ročníka AVFX zameraný na získanie základných skúseností so škoslkým zeleným plátnom, kamerou Blackmagic a sliderom.

2017 Konferencia Muovo Praha

Druhý ročník motion design konferencie Mouvo sa niesol v znamení pohybu, farieb a procedurálnosti. V line-upe ma najviac zaujali dvaja tvorcovia. Simon Holmedal a Gmunk.

2017 Workshop Yuchi Ito

Yuchi Ito je japonský animátor, ktorý svoju umeleckú dráhu začal po absolvovaní praxe v štúdiách zaoberajúcimi sa vizuálnymi efektami.

2015 Greenscreen workshop AVFX

24.4.2015 sa uskutočnil workshop vizuálnych efektov AVFX. Lektori Ing. Marek Ježo a Bc. Michal Šabík prezentovali vizuálne efekty.

Stránky