V prvom ročníku po nástupe na štúdium si študenti vytvárajú autoportréty, ktoré by mali vyjadrovať ich súčasný filozofický pohľad na vlastné životné a profesionálne smerovanie.

Autoportrét

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník