V prvom ročníku po nástupe na štúdium si študenti vytvárajú autoportréty, ktoré by mali vyjadrovať ich súčasný filozofický pohľad na vlastné profesionálne smerovanie.

Autoportrét