Počas doktorandského štúdia Vizuálnych efektov a herného dizajnu sa realizujú projekty v troch fázach.

1. príprava predpokladaného projektu predkladaná na prijímacích skúškach,
2. doktorandská skúška pozostávajúca z obhajoby umeleckého diela a teoretickej práce v rozpracovanom stave,
3. ohajoba umeleckého diela a písomnej teoretickej práce.

Projekty

Projekty ArtD. študentov VFX

ArtD. štúdium

ArtD. štúdium

ArtD. štúdium

ArtD. štúdium

ArtD. štúdium

ArtD. štúdium

ArtD. štúdium

ArtD. štúdium

ArtD. štúdium

Projekty ArtD. študentov VFX - skúška v polovici štúdia

ArtD. štúdium

ArtD. štúdium

ArtD. štúdium

Projekty ArtD. študentov VFX - záverečná obhajoba

ArtD. štúdium

ArtD. štúdium

ArtD. štúdium

ArtD. štúdium

ArtD. štúdium

ArtD. štúdium

Projekty ArtD. študentov VFX - príprava projektu

ArtD. štúdium

ArtD. štúdium

ArtD. štúdium

ArtD. štúdium