Letné školy filmového jazyka sa každoročne bez prestávky konajú od roku 2006 vo fixnom termíne 1.7.20XX do 12.7.20XX. Najväčšie ročníky mali 38 prihlásených, bežným počtom je 17-25 prihlásených uchádzačov. Nároky na absolventský film sú veľké, nasadenie a vyčerpanosť zapamätateľné na celý život. Medzi domácimi aj zahraničnými účastníkmi sú všetky vekové kategórie v rozmedzí od 16 do 62 rokov, od študentov stredných škôl, manažérov vo firmách až cez profesionálov v oblasti divadla, hudby alebo publicistiky. Veľká časť účastníkov po skončení Letnej školy smeruje na prijímacie skúšky všetkých odborov študujúcich na FTF VŠMU, FMK Zlín, FAMO Písek alebo FAMU Praha.

.

Filmy Letnej školy 2013

Filmy Letnej školy 2012

Filmy Letnej školy 2011

Filmy Letnej školy 2009

Filmy Letnej školy 2008