Letné školy filmového jazyka sa každoročne bez prestávky konajú od roku 2006 vo fixnom termíne 1.7.20xx do 12.7.20xx. Najväčšie ročníky mali 38 prihlásených, bežným počtom je 17-25 prihlásených uchádzačov. Nároky na absolventský film sú veľké, nasadenie a vyčerpanosť zapamätateľné na celý život. Medzi domácimi aj zahraničnými účastníkmi sú všetky vekové kategórie v rozmedzí od 16 do 62 rokov, od študentov stredných škôl, manažérov vo firmách až cez profesionálov v oblasti divadla, hudby alebo publicistiky. Veľká časť účastníkov po skončení Letnej školy smeruje na prijímacie skúšky všetkých odborov študujúcich na FTF VŠMU, FMK Zlín, FAMO Písek alebo FAMU Praha.

Filmy Lených škôl filmového jazyka

.