Prijímacie skúšky na VFX 10.2.2017

V dňoch 9-10.2.2017 sa uskutočnili príjimacie skúšky do Ateliéru vizuálnych efektov pre bc. štúdium v rokoch 2017/2018.