2018 Prednáška, Marián Ferko 02

Dňa 26.4.2018 sa uskutočnila zaznamenávaná prednáška pedagóga Ateliéru vizuálnych efektov FTF VŠMU na tému počítačových hier.

Úspešné práce