Profile picture for user Janík Jozef
Koniec bakalárskeho štúdia
2014/2015
Začiatok magisterskeho štúdia
2015/2016
Koniec magisterského štúdia
2016/2017

3. Bc. ročník

Video
Janík Jozef
Typ cvičenia