Záverečná práca 1. Mgr. ročníka

Práca 3. polrok Mgr. ročníka

Motion control

Prezentácia 1. polrok Mgr. štúdium

Štyri živly

Animatik

Herné mechaniky

Reklama

Textúry

Shader

Workshop

2D

3D

Full body scan

Scénografia

Spolupráca s externým prostredím

Making of a showreel

Mgr. štúdium

Mgr. a ArtD. ročník

Profesionálna práca v Mgr. ročníku

Pedagogický seminár

Práca ArtD, štúdium