Doc. Ing. Peter Neštepný, ArtD.
Farebné korekcie
Education

1980-1984       SPŠF, Filmová a televizní technika
1987-1993       STU, Elektrotechnická fakulta,  Katedra rádioelektroniky
1993-2003       ESPE STUDIO, strih na lineárnom obrazovom systéme, zvuková mixáž na zvukovom postprodukčnom pracovisku       
1996-1997       člen Slovenskej sekcie AES (Audio Engineering Society)
2012                habilitácia v odbore 2.2.5 Filmové umenie a multimédia v študijnom programe Strihová a zvuková skladba

Selection of professional projects

Odborná špecializácia:                                                                                                                 
TV a filmový strih
Supervízor filmovej post produkcie
Tvorba špeciálnych kompozícií v oblasti audiovízie
Návrhy technológie post produkčných televíznych a zvukových pracovísk
Projektovanie multimediálnych divadelných predstavení
Zabezpečenie logistiky pri audiovizuálnej výrobe – ART FILM 2005, 2006, 2007,
Organizačné zabezpečenie workshopu pre študentov zameraného na realizáciu  festivalového denného televízneho vysielania.
 

Pedagogická činnosť:
2003                        pedagóg na AU Banská Bystrica

2011                        pedagóg na VŠMU Bratislava     
 
Odborná prax:
1984  – 1987   Slovenská filmová tvorba, asistent kamery
1989 – 1996   VŠMU – technik audiovizuálnej techniky
1991   Koncepčný návrh a realizácia školského obrazového a zvukového štúdia VŠMU
1993  – 2003   ESPE STUDIO, strih na lineárnom obrazovom systéme, zvuková mixáž na zvukovom post produkčnom pracovisku   
1993  – 2011   EN STUDIO, majiteľ - výrobná činnosť v oblasti audiovízie
1996  – 2011   TV Markíza – strih, práca na lineárnych a nelineárnych strihových systémoch​
2003 – súčasnosť    AU Banská Bystrica – pedagogická činnosť – Televízna technika
2003   Návrh a realizácia post produkčného strihového systému pre spoločnosť FORZA PH, spol. s r.o.
2007   Návrh multimediálneho projekčného systému do folklórneho programu ”Obrázky zo Slovenska”, SĽUK
2009    Štúdia technologického riešenia v akustickej, zvukovej a multimediálnej oblasti Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici
2011 – súčasnosť     Filmová a televízna fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave 
2012 – súčasnosť    Good Point s.r. o., majiteľ - výrobná činnosť v oblasti audiovízie
2013   Štúdia technologického riešenia pre celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby Madam TV spoločnosti Madam Art.
2017   Návrh technologického riešenia postprodukčného systému FTF VŠMU a jeho následná realizácia.
 
Projekty z posledného obdobia: farebné korekcie
2013   Chlapi neplačú, televízny seriál, dĺžka : 4 x 50min., TV Markíza, farebné korekcie
2013   Búrlivé víno 1. séria, rodinný denný seriál, dĺžka : 109 x 50min., TV Markíza, farebné korekcie
2013   Búrlivé víno 2. séria, rodinný denný seriál, dĺžka :   94 x 50min., TV Markíza, farebné korekcie​
2014   Povstanie, Slovensko 1939-1945, dokumentárny film, Dĺžka : 76 min., RTVS, farebné korekcie​
2014   Búrlivé víno 3. séria, rodinný denný seriál, dĺžka :   86 x 52min., TV Markíza, farebné korekcie​
2014   Búrlivé víno 4. séria, rodinný denný seriál, dĺžka :   68 x 52min., TV Markíza, farebné korekcie​
2015   Leni, dráma, dĺžka : 90min., RTVS, farebné korekcie​
2015   Búrlivé víno 5. séria, rodinný denný seriál, dĺžka :   91 x 52min., TV Markíza, farebné korekcie​
2015   Búrlivé víno 6. séria, rodinný denný seriál, dĺžka :   58 x 52min., TV Markíza, farebné korekcie
2016   Búrlivé víno 7. séria, rodinný denný seriál, dĺžka :   81 x 52min., TV Markíza, farebné korekcie​
2016   Búrlivé víno 8. séria, rodinný denný seriál, dĺžka :   58 x 52min., TV Markíza, farebné korekcie​
2017   Búrlivé víno 9. séria, rodinný denný seriál, dĺžka :   61 x 52min., TV Markíza, farebné korekcie

Projekty z posledného obdobia: strihová skladba
2013   V tieni pod Hindukúšom, dokumentárny film, réžia: Lukáš Roganský, Anton Szomolányi, Kamera: Anton Szomolányi, dĺžka : 30min.
2015   Okinawa-Slovensko, cesta karate, Dokumentárny film, réžia a kamera: Anton Szomolányi, dĺžka : 56min., IDEAS film spol. s.r.o., strihová skladba a farebné korekcie​