Profile picture for user Meliš Tibor
Koniec bakalárskeho štúdia
2013/2014
Začiatok magisterskeho štúdia
2014/2015
Koniec magisterského štúdia
2015/2016
Začiatok doktorandskeho štúdia
2020/2021

3. Bc. ročník

Video
Meliš Tibor
Typ cvičenia