Profile picture for user Hruška Róbert
Koniec bakalárskeho štúdia
2014/2015
Začiatok magisterskeho štúdia
2015/2016
Koniec magisterského štúdia
2016/2017

1. Bc. ročník

Video
Hruška Róbert