Scénografia
Education

1998 – 2003     Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave,  Štúdijný odbor – priemyselný dizajn, úžitkové umenie, grafika, štúdium ukončené štátnou záverečnou skúškou, priznaný titul „magister umenia“

1997 – 2002      Slovenská technická univerzita v Bratislave – Fakulta architektúry, Študijný odbor – grafický dizajnštúdium ukončené štátnou záverečnou skúškou, priznaný titul „inžinier“.

Selection of professional projects

 

Zamestnanie:

2001- súčasnosť.  MIA Design s.r.o. Bratislava, konateľka a majiteľka firmy, scénografka, architektka, dizajnérka, kostýmová výtvarníčka
- realizácia eventov, konferencií, televíznych a reklamných kampaní
- špecializácia – výstavníctvo - eventy, konferencie, dizajn, grafický dizajn, interiérový dizajn
- reklama : scénografia, architektúra a návrhy kostýmov, TV spoty,
- zabezpečovanie produkčnej, kordinačnej a výtvarnej stránky - od návrhov po realizáciu

Zoznam realizácií a kampaní:
TV spoty a TV realizácie – architekt
2015 - 2017 TV relácia „Stoj Pozor Chod!“  (vysielané RTVS)
2015 - Allianz: TV spot „ Životné poistenie - Torta“
2015 - VÚB:   TV spot „Pôžička“
2014 - Allianz: TV spot „ Životné poistenie“
2010 - 2013 – TV realizácie „Modré z Neba“
2004 -  Slovak Telekom - TV spot „Flexipôžička“
 
TV spoty a TV realizácie – kostýmová návrhárka
2015-2017  - TV relácia „Stoj Pozor Chod!“ (vysielané RTVS v 2016)
2017 - ALLIANZ Novotel Budapest  2017. Scéna a scénografická výprava.
2017 - KONFERENCIA NN  2017. Scéna a scénografická výprava.
2018 - KONFERENCIA UNION 2018. Scéna a scénografická výprava.
2012 - Telekom: TV spot -Vianočná kampaň „Happy“
2004 - VÚB Banka: TV spot „Flexipôžička“
2004 - Slovak Telekom: TV spot „DSL“
2003 - Slovak Telekom: TV spot „Elvis“
2003 - Slovak Telekom: TV spot „Autodrom“
2003 - Slovak Telekom: TV spot „Vysávač“
2003 - Slovakofarma: TV spot“ Clinea“
2003 - Komunálna poisťovňa : TV spot „ Na postriežke“ 

Eventy a konferencie – návrhy scény, dekoračnej výpravy a kostýmovej výpravy,
(vrátane realizácie hraných film. Dokrútok)

2015 - NN Životná poisťovňa, a.s.    

 • Volkswagen Slovakia a. s. ( prezentácie Porsche, AUDI)

 • Slovenská sporiteľňa, a. s. ( VIP eventy, zamestnanecké eventy)

 • NAFTA a.s.

 2014 - Sberbank Slovensko, a. s.

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

 • Volkswagen Slovakia a. s. ( prezentácie Porsche, AUDI)

 • Slovenská sporiteľňa, a. s. ( VIP eventy, zamestnanecké eventy)

 • NAFTA a.s.

 • NN Životná poisťovňa, a.s. ( ING )

2013 - HB Reavis  

 • NAFTA a.s.

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. (Poľsko, Wisla)

 • NN Životná poisťovňa, a.s. ( ING )

 • Slovenská sporiteľňa, a. s. ( VIP event)

2012 - Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. (Poľsko, Wisla)

 • ING Životná poisťovňa, a.s.

 • Slovenská sporiteľňa, a. s. ( VIP event)

 • Slovak Telekom, a. s.

 • ITALMARKET Slovakia - 20.výročie

 2011 - Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

 • ING Životná poisťovňa, a.s.

 • Slovak Telekom, a. s.

 • VÚB banka

2010 - BASF  (realizácia Poľsko, Srem)

 • LYRECO ( realizácia ČR, Praha)

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Výstavy a ocenenia
2000- súčasnosť
ÚĽUV – Výstava „Kruhy na vode 2010“ – retrospektívna výstava
ÚĽUV – Výstava  „Nie je taška ako taška“ 2001, módna prehliadka – kolekcia odevov
ÚĽUV – Súťaž „Kruhy na vode 2000“ – 3. Miesto
VŠVU –   spoločná výstava svietidiel navrhovaných pre spoločnosť Unilight, 2000
ÚĽUV –  návrhy a realizácia výstav v priestoroch showroomov  ÚĽUV


http://www.avfx.sk/2017-scenografia-serialu-pre-deti