2D zadanie

Filmové nakrúcanie.

Cieľom cvičenia je vytvoriť kompozíciu 3 postáv, ktoré uchádzač samostatne nafotografuje v školskom ateliéri a vloží do prostredia ponúknutých fotografií. Tie sú ďalej spolu s ďalšími tromi samostatne nafotografovanými tromi rekvizitami vkladané do fotografií ponúknutých uchádzačovi na ďalšie spracovanie. Kompozícia by mala mať prekvapujúci a nápaditý charakter s dôrazom na atmosférické vyjadrenie.

Východiská:

1. sada exteriérových záberov bez zásadnej atmosférickej charakterizácie.

2. sada fotografií určených na kľúčovanie, alebo orezanie.

3. ateliér so zeleným pozadím a svetelným parkom na nafotografovanie troch postáv.

Úloha:

Nafotografujte dvoch kolegov figurantov každého samostatne na zelenom pozadí tak, aby boli osadení do perspektívy vybranej backgroundovej fotografie a aby medzi nimi vznikol vzťah podobný pri nakrúcaní filmu. Následne nechajte kolegom odfotografovať seba ako full-body autoportrét, ktorý tiež vložíte do filmovej atmosféry nakrúcania celkovej kompozície s dominantným postavením.

Okrem toho by mal vzniknúť vzťah medzi tromi postavami a najmenej tromi v ateliéri odfotografovanými rekvizitami a treomi archívnymi zábermi. Výsledný formát má byť na šírku s najmenším rozlíšením 1920x1080 alebo s vyšším so zachovaním pomeru.

Snažte sa o vytvorenie jedinečnej atmosféry a zároveň o realizmus dosiahnutého výsledku. Okrem zmeny atmosféry uchádzači môžu eliminovať  predmety, ktoré sa im výtvarne do prostredia nehodia, môžu spájať niekoľko prostredí z ponúknutých podkladov do jedného. Je tu možná plná kreativita.

2D zadanie - realizácia
3D zadanie

3D zadanie

ANIMÁCIA NA PRINCÍPE RUBE GOLDBERGOVHO MECHANIZMU.
Navrhnite krátke vizuálne dielo - animatik, prezentujte váš vlastný vtipný Goldbergov stroj.
Forma
Vytvorte zvučku pre fiktívny TV seriál, zábavný 3D animovaný titulok alebo upútavku na spoločenské podujatie. Námetom je vami navrhnutý Goldbergov stroj. Výsledkom má byť ucelený funkčný formát s dĺžkou 7 až 30 sekúnd.

Príklady:
https://vimeo.com/50636012
https://www.youtube.com/watch?v=bl2U1p3fVRk
Koncept
Reťazová séria nápaditých kinetických akcií a reakcií , známa ako Rube Goldbergov stroj.
Počet “stupňov” mechanizmu 3 až 10, možnosť kombinovať jednoduché 3D objekty - guľôčky,
kužele, valce, domino kocky, koľajnice, špirály, dráhy, naklonené roviny, miskové váhy; poprípade vytvoriť vlastné tématické objekty.
Akcia
Strihy, zábery rôznej dĺžky - pomalé, dlhé, krátke, rýchle. Princípy časovania: opakovanie, gradácia,
kontrast. Na konci je žiadúca vizuálna pointa.
Realizácia
Náročnosť zvolená tak, aby boli demonštrované silné stránky uchádzača. Príklady zamerania:
Výtvarný talent - mechanizmus, ktorý robí niečo fantazijné, napr. nafúka balónik alebo uvarí kávu.
Animačné cítenie - invenčné uhly kamery, timing, animačný fór.
Motion dizajn - estetika tvarov v pohybe, obrazová narácia.
Naozaj silný nápad, ktorý v danom limite nestihnete alebo nechcete vygenerovať pomocou 3D softvéru, možno spracovať aj ako sadu konceptov, skíc a storyboardu. Podmienkou je, že z tejto dokumentácie jednoznačne a zrozumiteľne vyplynie podoba budúceho vizuálneho diela.
Technické parametre výstupu:
Video v dĺžke 7 až 30 sekúnd, formát mp4 alebo MOV, frekvencia snímkov 24 fps, pomer strán 16:9.
Preferovaný kodek H264, rozlíšenie 1280x720 alebo 1920x1080, bitrate do 10 Mbit/s, veľkosť
súboru do 100 MB.
Optimálne preset v Adobe balíku “Youtube 720p/24fps”.
V prípade skíc séria jpg obrázkov alebo sada grafických listov.
Hodnotenie
Prihliada sa v tomto poradí najmä na:
tvorivé myslenie, vynaliezavosť, fantáziu, výtvarné cítenie, kompozíciu, časovanie, skúsenosť
s vizuálnou naráciou, technickú zručnosť v 3D programe.

3D input - reference photo
3D zadanie - realizácia