Profile picture for user Randl Eduard
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2021/2022
Začiatok magisterskeho štúdia
2022/2023
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Matte painting
Matte painting - pracovné súbory
Zázrak
3D autoportrét
3D videorender
3D v Sketchfabe
Portfólio - vizuál autorský vo všetkých obrazových vstupoch
Portfólio - vizuál autorský so vstupmi prebratými
Portfólio - vizuál vytvorený zo zadania v škole
Portfólio - vizuál na objednávku zákazníka
2D Fotoportrét