Profile picture for user Benková Kristína
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2022/2023
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Matte painting
Zázrak
3D autoportrét
3D videorender
3D v Sketchfabe
Portfólio - vizuál autorský vo všetkých obrazových vstupoch
Portfólio - video autorské vo všetkých obrazových vstupoch
Portfólio - video spoluautorské & so vstupmi prebratými
2D Fotoportrét