Profile picture for user Mrkvica Vladimír
Koniec bakalárskeho štúdia
2016/2017
Začiatok magisterskeho štúdia
2017/2018
Koniec magisterského štúdia
2018/2019

Mgr. a ArtD. ročník

Video
No video provider was found to handle the given URL. See the documentation for more information.
Mrkvica Vladimír