Profile picture for user Gondová Anna
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2022/2023

3rd year Bc.

Video
Project analysis, synopsis, treatment
Photo documentation