Profile picture for user Sikora Tomáš
Začiatok bakalárskeho štúdia
+1
Cooperation with

2-3.r-Bc. voliteľné

 

V rámci predmetu Bábka v digitálnom prostredí na FTF VŠMU sa realizovali v šk. roku 2022/23 štyri projekty. Autormi scenárov a dramaturgami projektov boli štyri študentky Divadelnej fakulty VŠMU, študentka animovanej tvorby a  dvaja študenti VFX FTF VŠMU.

Jedným zo štyroch projektov je Kuchyňa, autorky Emmy Vičanovej v spolupráci tvorby VFX Tomáša Sikoru a Viliama Čorňáka.

Krátky príbeh o smrti, ktorá je jedna veľká papierovačka. Žena zomrie, no namiesto pred nebeskou bránou sa ocitne v kancelárii pána Démona. Skôr ako sa bude môcť posunúť na druhý svet, potrebuje vyplniť niekoľko tlačív, pobaviť sa o svojej posmrtnej budúcnosti a vybaviť si občianstvo vo svete mŕtvych. V tejto dobe nie je jednoduché ani zomrieť.  

Projekt Prometeus

Projekt Astronaut

Projekt Posledná večera

Video
Project analysis, synopsis, treatment