Profile picture for user Macháč Šimon
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2022/2023
Začiatok magisterskeho štúdia
2023/2024
+1
Cooperation with

3rd year Bc.

Project - Zól

Zól bojuje so životom vo Vespolode, meste existujúcom, aby vyrábalo nutričný ľad. Jedného dňa sa mu podarí v rádiu naladiť zakázaný podcast, v ktorom sa dozvedá o živote mimo jeho sveta. O prírode, horách, kvetoch, mori. O krásach, čo nikdy nevidel. Pýta sa na ne iných obyvateľov, ale nikto o to nejaví záujem. Útechu nájde v novom riaditeľovi mesta, chlapcovi, čo je zároveň mladý aj starý. Zo všetkých ľudí, s ktorými sa Zól rozprával, iba on o krásu okolitého sveta prejavil záujem. Lenže riaditeľ je vyrobený aby riadil mesto Vespolod iba jeden rok. Potom zomrie a nahradí ho nový. Preto sa Zól rozhodne mu do konca roka krásu o ktorej sa v podcaste dopočul nakresliť.

Pomocou bezčasového Neo-Noir animovaného sveta, koláži našej vlastnej histórie opresie, diktatúr a konzumerizmu je Divák prenesený do života Zóla a jeho útrap s konzervatívnou spoločnosťou strachu z nového alebo alkoholizmu. Svet je postavený, tak, aby cez médium animácie a filmového jazyka jeho podstatu naplno. Budovy sa výšia nad malými ľuďmi. Krajina je prázdna a chladná, ako život v nej. Zól pracuje ako zvuky strojov okolo neho. Aby sme cítili, že sám sa strojom stáva.  Pre univerzalitu spomínaných problémov, je projekt venovaný širokému multikultúrnemu prostrediu.

Project analysis, synopsis, treatment
Type of exercise