Profile picture for user Menke Matúš
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2022/2023
Začiatok magisterskeho štúdia
2023/2024

3rd year Bc.

Spolupráca na krátkom filme Náušnica, kde som mal na starosť retuš záberov a tvorbu 3D animácie.

Video