Profile picture for user Menke Matúš
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2022/2023
Začiatok magisterskeho štúdia
2023/2024

3rd year Bc.

Teoretická časť bakalárskej práce spracováva viaceré typy umelej inteligencie, jej využitie v priemysle vizuálnych efektov na tvorbu konkrétnych efektových záberov, pre inšpiračné zdroje alebo ako nástroj na urýchlenie renderovania a zjednodušenie práce. Práca porovnáva a zhodnocuje výsledky z niekoľkých AI nástrojov.

Venuje sa tiež tvorbe krátkeho filmu Kancelárska anomália. Je to film o mladom mužovi, ktorému sa počas bežného dňa v kancelárii začnú diať zvláštne nevysvetliteľné veci. Písomná práca hovorí o jeho preprodukcii, produkcii a najmä postprodukcii. Pomenúva využité technológie a postupy pre vytvorenie vizuálnych efektov vo filme. Hovorí tak o kompozitorskej práci, integrácii vizuálnych efektov s natočeným záberom, práci so zeleným plátnom, trackingom, retušou natočeného záberu a AI nástrojmi. 

Video
Project analysis, synopsis, treatment
Written analysis, BC, MGR theoretical thesis
Photo documentation