Profile picture for user Kadlecajová Sára
Začiatok bakalárskeho štúdia
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Matte painting
Zázrak
3D autoportrét
3D videorender
3D v Sketchfabe
Portfólio - vizuál autorský so vstupmi prebratými
Portfólio v pdf