Profile picture for user Menke Matúš
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2022/2023
Začiatok magisterskeho štúdia
2023/2024

Mgr. and ArtD. studies

Prvá realizácia efektového záberu natočeného z podhľadu „z vnútra hrobu“ do pripravovaného autorského filmu Očistec.

Video
Photo documentation
Description of photo documentation

Natáčanie bolo realizované s pomocou kamery umiestnenej pod sklom, na ktoré bola hádzaná hlina. Herci stáli na vyvýšenej ploche, aby sa navodil dojem perspektívy z vnútra zeme.

Type of exercise