Profile picture for user Menke Matúš
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2022/2023
Začiatok magisterskeho štúdia
2023/2024

Mgr. and ArtD. studies

1. Spolupráca na filme Okrúhliny (2024, réžia Rastislav Kupšo). Tvorba štylizovaného efektu semi-realistických mračien a blesku.
2. Spolupráca so Šimonom Macháčom na príprave filmu Zmysel čísla 3 (2024, réžia Dominik Reisel). Príprava a získavanie referenčných materiálov pre tvorbu efektov (realizácia apríl - august 2024).

Video