2017 Workshop Čarovné zrkadlo

Dňa 7.4.2017, v piatok v čase od 9,00 do 14,00 sa uskutočnil v školskom štúdiu Filmovej a televíznej fakulty workshop Ateliéru vizuálnych efektov na tému: Digitálne filmové technológie - Počítačová hra / Čarovné zrkadlo. Workshop viedol Mgr. art. Juraj Kilián, ArtD. Spolupracovali: Mgr. art. Mária Kodčíková, zvuk Martin Pikulík, VFX Samuel Šutka, VFX Peter Kološ, VFX Jozef Kubánek, Fakulta dramatických umení v Banskej Bystrici Mgr. art. Vojtech Paumer, Russian State Institute of Performing Arts in St. Petersburg.