2017 Workshop RTVS

3.4.2017 sa uskutočnilo stretnutie študentov vizuálnych efektov s profesionálmi z RTVS. Získali odborný výklad v štúdiu spravodajstva, v réžii televíznych novín, v technologickej miestnosti, v strižniach a v grejdovacom a retušovacom pracovisku. Odborný výklad podali doc. Štefan Švec, ArtD. a Svetozár Hoťka. Akciu pripravil prof. Ľudovít Labík, ArtD.