Profile picture for user Boža Viktor
Koniec bakalárskeho štúdia
2016/2017
Začiatok magisterskeho štúdia
2017/2018
Koniec magisterského štúdia
2018/2019

1. Bc. ročník

Video
Boža Viktor